Tunnelbanens fuldførelse til stationen under Wergelandsstatuen.

Det vil til vaaren skafe sysselsættelse for flere hundrede mand.

Aftenposten, 29.9. 1921: Ved formandskabsbeslutningen igaaraftes er undergrundsprojektet rykket ud af dødvande, hvori det i saa mange aar har ligget. Der bliver nu omsider alvor af.

Departementets approbation maa, efter kommunebeslutningen, anses som en given sag.

Arbeidet vil kunne sættes i gang tidlig paa vaarparten. Det kommer til at skaffe sysselsættelse for flere hundrede mand, – meddeler Holmenkolbanens direktør, hr. Bernhoft, – en udmerket hjælp altsaa med arbeidsløsheden.

Det er nu bestemt, at undergrundsbanen skal bygges dobbeltsporet. Dette vil medføre, at den allerede udsprængte del af tunnelen paa enkelte steder maa udvides noget.

Hvor det fortsatte arbeide maa foretages i ler-terræn – saaledes oppe ved Majorstuen og paa stykket fra Drammensveien til den foreløbige endestation under Studenterlunden (se ridset ovenfor) – graves tunnelen ud ovenfra, i dagen altsaa. Man slaar ned spuntvægge, graver ud imellem væggene og dækker over med ler og madjord igjen.

Dette gravearbeide vil tage ca. 1½ aars tid. Og Studenterlunden vil komme til at se høist uordentlig ud, saalænge dette staar paa. Men, som man vil have set, har selskabet forpligtet sig til at sætte alt i fin stand igjen efterpaa. Og selskabet paatager sig ansvaret for al eventuel skade paa fast eiendom.

Undergrunds-stationen fremtræder som en udvidelse af selve tunnelen. Den bliver 100 meter lang og 15 meter bred, med dobbeltsporet i midten og personer paa begge sider.

Den endelige udformning af de to stations-nedgange – rammen om dem – vil ske gjennem en arkitekt-konkurrence. Nogen større opbygning vil der ikke blive tale om. Det hele skal gjøres saa enkelt som mulig.