Forbindelsesbanen Grefsen – Bestum.

Planen færdig fra statsbanernes hovedstyre.

Aftenposten 12.4.1916: Som nævnt indstillede Akers formandskab igaar paa, at Aker yder et bidrag svarende til 33 pct. af udgifterne til erhvervelse af grund for en dobbeltsporet forbindelsesbane Grefsen-Bestum. Sagen skal behandles i Akers herredsstyre den 28de ds. Det dreier sig om en bevilgning paa henved 350.000 kroner.grefsen bestum

Naar det endelig er klappet og klart med Aker, vil sandsynligvis Kristiania kommune blive stillet ligeoverfor spørgsmaalet om distrktsbidrag. Og naar ogsaa den sag er ordnet, oversender hovedstyret sine nu færdige planer til departementet. Den dobbeltsporede forbindelsesbane vil altsaa være forberedt til eventuel forelæggelse for indeværende storthing.

[…]

Anlæggets opgave er i første række at tjene som fordelingsbane for gods fra de forskjellige baner, – fra øst, syd, nord og vest.

Ved siden deraf vil forbindelsesbanen aabne adgang til videreforsendelse af gods fra indlandsbanerne til den østlige og vestlige havn, efter trafikanternes behov, – med andre ord: aflaste den overbebyrdede havnebane rundt Fæstningen, hvorved havneomraadet bliver mere disponibelt for den egentlige havnetrafik.


Ps.

Det ble som kjent aldri noen jernbanering rundt Oslo. Men selv om bystyret i Kristiania ikke umiddelbart gikk inn for planen, kom det så langt at staten eksproprierte tomter langs traseen, men i 1921 stoppet det hele opp på grunn av de økonomiske krisetidene. Planene kom opp igjen flere ganger siden til de ble skrinlagt endelig i 1960-årene. Flere steder finner vi rester av et parkdrag som vi kan takke de mislykkede jernbaneplanene for.