Aftenposten

Slotsgartneren om den fare, som truer Slotsparken.

Aftenposten, 19.6. 1924: Vi har hat en samtale med slotsgartneren, hr. Næss, om det i «Aftenposten» forleden omtalte bedrøvelige forhold; at Slotsparkens rigdom av store, præktige trær ved vanrøkt synes at være viet til undergang. […]

Aftenposten

Staar Slotsparken foran en katastrofe?

Aftenposten, 13.6. 1924: Slotsparken og Dronningparken er Statens eiendom. Omsorgen for disse parkanlæg ved kongeboligen skulde ikke være mindre, fordi de er en herlighet ogsaa for hovedstaden, en byens pryd. Imidlertid later det til, at […]

Aftenposten

Den ublu spekulation i bolignøden.

Aftenposten 30.1. 1924: I en liten gaard i nærheten av Østbanestationen raadet en frue over hele fjerde, tredje og en del av anden etage. Alt i alt 14 rum, hvorav to var pikeværelser og fem […]

Aftenposten

Panorama over Kristiania.

Aftenposten, 12.1. 1924: Mittet & Co.s Kunstforlag har i anledning av byjubilæet utgit et i farver utført vakkert panorama over Kristiania. Det er et farvelitografi, som vi med firmaets tilladelse gjengir ovenfor. Billedet er utført […]

Aftenposten

Det nye amerikanske legationspalæ i Kristiania.

Aftenposten, 27.9. 1923: Som meddelt i aftennummeret, har den amerikanske stat av generalkonsul H. Olsen kjøpt dennes eiendom, Nobels gate 28. Eiendommen, der som bekjendt er en av de største og vakreste i Kristiania, omfatter […]

Aftenposten

Der skal bygges.

Aftenposten, 11.5. 1923: Blant de nødsarbeider, som formandskabet bevilget penger til i et av sine siste møter, var ogsaa planerings- og gatearbeider paa Ilaløkken, 260,000 kroner, og vand- og kloakledninger sammesteds, 70,000 kroner. Der skal […]

Aftenposten

Sommerlivet paa øerne udvikler sig.

Aftenposten 13.4. 1923: Som forleden nævnt har vedkommende storthingskomité nu bemyndiget departementet til at aabne ogsaa dele af Nakholmen og Blekøen for det sommerliv i form af hyttebebyggelse, som i det sidste har udviklet sig […]

Aftenposten

De sprukne gaarde.

Aftenposten, 17.3. 1923: Som man vil erindre, fandt Kristiania kommune at maatte overtage de af sprækdannelserne verst medfarne gaarde  Welhavens gade, Hægdehaugsveien og Pilestrædet – 12 eiendomme i alt – for en kjøbesum af 647,000 […]

Aftenposten

Til fremme af Hammersborg-reguleringen

Aftenposten, 21.12. 1922: Gjennemførelsen af Hammersborg-reguleringen har, som bekjendt, været hindret af bebyggelsen, – man kunde ikke komme til med sprængningsarbeidene, saa længe der stod beboede huse iveien. De huse, som maa rives for skjæringsgadens […]