Streiftog: Bankplassen 1

Cafe Engebret er byens eldste eksisterende serveringssted, og har holdt til på Bankplassen siden 1863. Men bygningen er mye eldre. Den eldste delen av gården, den som vender ut mot Bankplassen, kan vi spore tilbake til i hvert fall cirka 1750.

Den første beboeren vi kjenner til er skipperborgeren Jens Baar, som må ha eid gården, med matrikkelnummer 163,  fra så tidlig som 1760. I 1766 finner vi ham oppført i branntakstene. Han drev også med handel og losji. Det ser ut til at tilreisende gjøglere tok inn hos ham, og at han drev en slags impresariovirksomhet, muligens også med servering. I 1766 averterer han et besøk fra «nogle Italiæner logerende, som haver med sig 1 Biørn og 3de Bavianer, hvorved de agerer» – sågar med «Tyrkisk Musik».

Senere kommer en mann «med sine trende Døttre som tracterer Harper tillige med Sang, der giver een fornøyelig Musik», deretter flere italienere «der agerer med 2de Dukker, som dandser, samt en Karet, som af sig selv løber paa Gulvet».

I branninstruksen fra 1787 kan vi se at Jens Baar er forpliktet til å ha i beredskap fire spann, en stige, en hakke og en øks.

I folketellingen 1801 er det familien Hermanstorff som residerer under ledelse av embetsmannen Gottlieb Hermanstorff, som bodde her sammen med to sønner og en datter, samt tre tjenestefolk. I tillegg bodde skomakeren Johannes Bakke som leietaker med hele sin husstand, inkludert skomakersvenner – 12 personer, i alt 19 i hele gården.

Siden rykket legen og professoren Niels Berner Sørenssen inn med sin familie. Det var han som rev den opprinnelige laftede bygningen som lå ut mot Kirkegata og oppførte en ny fløy, i første omgang med bare en etasje. Datteren hans solgte så gården til Engebret Christophersen i 1862, som bygde på en etasje til og flyttet sin restaurantvirksomhet hit fra Rådhusgata, der han hadde holdt til siden 1857.

Cafe Engebret ble raskt et populært sted, og tiltrakk seg til å begynne med særlig kunstnere og skuespillere som vanket i teateret på den andre siden av Bankplassen, blant annet Johannes Brun, som står på sokkel utenfor bygningen. Senere ble Engebret et samlingssted for politiske kretser, og partiet Venstre ble stiftet her i 1884. En regning som Johan Sverdrup glemte å betale – pålydende kr 2,90 – ble betalt av den senere partilederen Lars Sponheim i 2008.

I 1921 oppsto det en kraftig brann i gården. Takkonstruksjonene gikk dukken i begge fløyene, men heldigvis lot det seg gjøre å restaurere slik at den legendariske kafeen kunne åpne dørene igjen.

-gb-

Engebret tegnet etter brannen.