Aftenposten

Staar Slotsparken foran en katastrofe?

Aftenposten, 13.6. 1924: Slotsparken og Dronningparken er Statens eiendom. Omsorgen for disse parkanlæg ved kongeboligen skulde ikke være mindre, fordi de er en herlighet ogsaa for hovedstaden, en byens pryd. Imidlertid later det til, at […]

Folkeliv

Teaterslaget i 1913

I 1913 hadde nynorskfolket endelig fått sitt eget teater i hovedstaden. Man skulle tro at alle hjerter gledet seg, men da Det norske teatret satte opp Jeppe på bjerget i oktober, ble det for meget […]

Arbeiderbladet

Det nye teater kjøper Rosenkrantzgaten 10.

Arbeiderbladet, 30.5. 1924: «Arbeiderbladet» kunde for en tid siden meddele at det årelange arbeid som har vært nedlagt for Det nye teater, nu endelig var ført så langt frem at planene kan realiseres. Som den […]

Samfunn

Lederstriden i skomakerlauget

Skomakerne utgjorde det største håndverkerlauget i Christiania, men i 1830-årene var organisasjonen så plaget av indre motsetninger at man ved to anledninger måtte be myndighetene om hjelp til å rydde opp. I begge tilfeller endte […]

Akersposten

Norges mest moderne stadion i Sognsbyen.

Akersposten, 2.5. 1924: Formandskapet har som før nævnt under forbehold av herredsstyrets tilslutning godkjendt planerne for et stort moderne stadion i Sognsbyen ved den vordende Ullevaal station paa Sognsvandbanen. Saken er forberedt av en kommunal […]

Akersposten

Meteorologisk institut paa Hukodden.

Akersposten, 4.4. 1924: Badeplanene paa Hukodden er foreløpig stillet i bero. Det er ikke opnaadd enighet med Kristiania om utgiftenes fordeling og foreløpig er jo ikke tidene netop slik, at de indbyr til store kapitalutlæg, […]

Folkeliv

Veddemål: Ville tsaren angripe?

I 1826 endte et tilsynelatende tøysete veddemål mellom Christiania-magnaten Jørgen Young og Halden-aristokraten Carsten Tank opp i Høyesterett, etter at det var klart at tsar Aleksander I likevel ikke hadde invadert Norge. Stortingssesjonen i 1821 […]

Kultur

Musikkens hus på Øvre Munkedammen

I årene rundt 1850 var Øvre Munkedammen byens musikalske samlingssted. Hjemme hos familien Lasson møttes sangere og musikere, både profesjonelle og amatører. Også utenlandske artister som holdt konserter i Christiania ble invitert til Lasson-familien, som […]

Arbeiderbladet

Kristiania nye posthus.

Arbeiderbladet, 22.2. 1924: Kristiania nye posthus står nu fullt ferdig til å tas i bruk og lørdag 23. februar kl. 12 middag vil den høitidelige innvielse, som blir ganske enkel, finne sted. De tilstedeværende, hvoriblandt […]

Bygninger

Streiftog: Bankplassen 1

Cafe Engebret er byens eldste eksisterende serveringssted, og har holdt til på Bankplassen siden 1863. Men bygningen er mye eldre. Den eldste delen av gården, den som vender ut mot Bankplassen, kan vi spore tilbake til […]