Bøker

Den bortgjemte Hovinbekken

Borrebekken. Årvollbekken. Linderudbekken. Risløkkbekken. Klosterbekken. Munkebekken. Kjært barn har mange navn, kanskje – eller så kan det komme av at det vi i dag kaller Hovinbekken aldri har hatt noen fremtredende plass i oslofolks hoder. […]