Socialdemokraten

Store, lyse værelser.

Social-Demokraten, 22.11. 1918: […] Den kommunale byggevirkesomhet har i de sidste aar git byen en ganske stor tilvekst av vakre hus. Dog kan man ikke av denne tilvekst peke ut sin specielle leilighet og si: dette […]

Aftenposten

De flytbare barakker for husvilde.

Aftenposten, 29.4.1917: I bystyremødet 1ste marts bevilgedes 310,000 kroner til opførelse af nødbarakker for husvilde, efter plan og anbud fremlagt af Norsk barakke- & impregneringskompani […] Efter forlydende optræder selskabet med anbud, –  byggeraskheden spiller […]