Streiftog

Streiftog: Tørrdokken ved Tjuvholmen

Denne idylliske småbåthavna og kanalen er egentlig anlagt som den største av de to tørrdokkene på Aker mekaniske verksted. Den sto ferdig i 1920, og var stor nok til å ta imot det største skipet […]