Folkeliv

Da sykkelen kom til Christiania

I oktober 1868 kom sykkelen til Christiania: «Et Exemplar af de fra Paris meget omtalte Velocipeder, et Slags tohjulet Befordringsmiddel, har i de sidste Dage ogsaa været at se her i Byen», skrev Aftenposten. Også […]

Aftenposten

Politiet kræver adgang til bedre kontrol.

Aftenposten 12.7.1917: Som man vil erindre undtog bystyret under behandlingen af reglerne for færdselen i byens gader velocipederne fra pligt til at bære numer. Politikamret har nu tilskrevet magistrat og formandskab om at faa dette […]