Aftenposten

Utrenskningen fortsætter.

Morgenposten, 10.7.1917: Det er Folk av mangeslags Nationer som besøker os nu om Dagene. Forleden kom der saaleedes hit til Byen en Perser, en Haandverker i 30-Aarene, som nok hadde tænkt at slaa sig ned […]