Bygninger

Streiftog: Bankplassen 1

Cafe Engebret er byens eldste eksisterende serveringssted, og har holdt til på Bankplassen siden 1863. Men bygningen er mye eldre. Den eldste delen av gården, den som vender ut mot Bankplassen, kan vi spore tilbake til […]

Folkeliv

Den store restaurantrevolusjonen

I 1840 inntraff det en revolusjon i Christianias restaurantbransje. To «entreprenante» herrer, Hans Johan Lorange og Jacob Sanne, entret scenen og skapte flere gode, gøyale og trivelige serveringssteder – noe helt annet enn de søvnige […]

Morgenbladet

Ny hovedrestaurant paa Bygdønæs til næste sæson.

Morgenbladet, 15. 8. 1923: De nye eiere av Bygdønæs, brødrene Gulbrandsen har besluttet sig til at bygge en ny hovedrestaurant derute paa det vakre utfartssted. Den nuværende er blit foreløpig ombygget for indeværende sæson, men […]

Bygninger

Streiftog: Tollbugata 19

Tollbugata 19, opprinnelig matrikkelnummer 2 i Østre kvarter, er tilsynelatende bygget i 1687, siden den har årstallet tegnet i smijern på fasaden. Det er imidlertid mulig at det kan være bygget før, og at årstallet […]

Morgenbladet

St. Hanshaugen.

Morgenbladet, 31.5.1922: Helt siden Christiania kommune i 1857 kjøpte St. Hanshaugen har den hat en stadig vekslende skjæbne. Snart gjenstand for kommunens interesse og velvilje, hvad der har git sig utslag i forbedring og utsmykning, […]

Morgenbladet

En kande kaffe paa St. Hanshaugen for Oslo lagmandsret.

Morgenbladet, 9.9. 1921: I lagmandsretten igaar stod restauratøren paa St. Hanshaugens restaurant tiltalt efter lov af 6te august 1920 §1, jfr. §4 og kundgjørelse fra provianteringsdepartementet av 28de juni 1919 sammenholdt med Christiaia provianteringsraads beslutning […]

Socialdemokraten

Kafeernes nye standardretter.

Social-Demokraten, 1.11. 1919: Den kommunale komité til regulering av priserne hadde i forrige uke møte med repræsentanter for byens restauratører til forhandling om de standardretter som skal indføres paa restauranterne. Som tidligere meddelt er der […]

Aftenposten

Jazz.

Aftenposten, 5.9.1919: Det fortælles: Ved en dansetilstelning i London havde musikdirigenten glemt dansemusiken; istedenfor jazzmelodierne havde han taget med sig Wagners «Tannhauser». Han vidste imidlertid raad; han stilte notebladene paa hodet og orkesteret spillede bedre […]

Dagbladet

Bloms bodega aapner igjen.

Dagbladet, 11.3. 1919: Bloms bodega aapnet i dag efter aa ha staat lukket i over et aar. Den store strøm av mennesker som idag har strømmet ind og ut gjennem porten i Karl Johans gate […]

Folkeliv

Madame Grues danseball

I 1844 ble Anne Marie Paulsdatter Grue dømt for ulovlig utskjenking av brennevin og for «at have holdt offentlig Dands» i Ekebergskrenten uten politiets tillatelse. Etter at saken hadde gått helt til Høyesterett slapp hun […]