Dagbladet

Kristiania raadhus.

Dagbladet, 22.6. 1923: Den nye gipsmodell av Raadhusreguleringen er nu ferdig. Vi fikk i formiddag anledning til aa se modellen før den imorgen sendes til utstillingen i Gøteborg. Det første man maatte legge merke til […]

Socialdemokraten

Nye raadhusplaner.

Social-Demokraten, 17.3.1922: Da raadhusplanen sidste gang var fremme i bystyret og blev godtat av dette, forelaa et nyt utkast fra arkitekterne Arneberg og Poulsen [sic]. Utkastet, det monstrøse skyskraperalternativ, blev sterkt kritisert og bokstavelig talt […]

Aftenposten

Programet for den endelige Raadhuskonkurrence.

Aftenposten, 3.5.1917: Som nævnt godkjendte formandskabet igaaraftes Raadhuskomiteens udkast til program for den endelige Raadhuskonkurrence mellem de 6 tidligere præmierede arkitektfirmaer. Vi har før gjort rede for programets reguleringsmæssige krav: En trafikaare mod vest fra […]

Bystyret

Akvarium under rådhuset

I 1939 var det absolutt ingen tvil om hvor et offentlig akvarium skulle ligge. Det skulle bygges i kjelleren på det nye rådhuset. Men så kom krigen. Akvariekomiteen som var etablert et par år tidligere […]

Byutvikling

Rådhuset – ikke et Columbi egg

I dag er det hundre år siden fristen for idekonkurransen om hovedstadens nye rådhus utløp. Hele 44 bidrag var innlevert, og de siste to kom inn døren på formannskapskontoret i siste minutt klokken 14.00. […]