Bøker

Oslohistorien i kartform

Arkitekturhistorikeren Geir Tandberg Steigan har skissert hovedstadens historie gjennom 55 ulike kart, og det er atskillig lærdom å hente for de fleste. Boka er delt opp i fem hovedkapitler – om kultur, et overordnet historisk […]

Bøker

Historisk atlas over Oslo

Kart er en enestående historisk kilde, og nå har Lars Roede laget en fest av et lokalhistorisk atlas. Boka er en uvurderlig kilde til informasjon om byen vår og er et flott komplement til byleksikonet. […]