Folkeliv

Utsikten fra Ekeberg (12)

I 1824 malte William Rae Wilson dette bildet av Ekebergskråningen. Så dro han hjem til England og skrev en bok[1]“Travels in Norway, Sweden, Denmark, Hanover, Germany, Netherlands» om sin reise i Skandinavia. Det var litt […]

Aftenposten

Ungkarshjem i Kristiania.

Aftenposten, 22.5.1917: Der dannes saa mange aktieselskaber i vor tid. Det kan derfor ikke forbause nogen at høre, at der nu her i byen skal dannes et med det formaal at bygge og drive et […]

Folkeliv

…vover jeg at anbefale min Restauration

Hotelltilbudet i Christiania var magert tidlig på 1800-tallet, men i 1838 fikk hovedstaden et fint alternativ for tilreisende gjester. Da åpnet Søren Hansen Hotel de Scandinavie på hjørnet av Dronningens gate og det som nå […]