Aftenposten

«Ruinparken» i Oslo.

Aftenposten, 21.11.1918: Magistraten indstiller: I forventning om reguleringskommissionens endelige godkjendelse vedtages den af reguleringschefen indstillede, i henhold til arkitekterne Bjercke og Eliassens udkast udarbeidede reguleringsplan for indramning af St. Halvardplads og  dens omdannelse til en […]

Aftenposten

Broovergang over jernbanens spor i Bispegaden.

Aftenposten, 14.2. 1918: Der har ofte været klaget over den ulempe for færdselen, som forvoldes ved jernbanens spor over Bispegaden. Jernbanens lossearbeideres forening anfører, at arbeidere, som skal hjem til middag i Oslo, undertiden maa […]

Byutvikling

Store visjoner for Middelalderbyen

Foreningen Middelalder-Oslo tenker store tanker om en «gjenerobring» av middelalderbyen Oslo. Foreningen legger fram i alt 40 forslag som skal synliggjøre middelalderbyen og gjøre den tilgjengelig for befolkningen. Slik skal store og små kunne få […]

Byutvikling

Hvordan skape liv i Middelalderbyen?

Foreningen Middelalder-Oslo har lagt fram en ideskisse for hvordan det kan skje. De lover et helhetlig forslag som skal legges fram på selveste St. Hallvards dag 15. mai.

Aftenposten

Oldfund i Oslo.

Aftenposten, 22.3.1917: Under de gravningsarbeider, som jernbanen fortiden foretager ude i Oslo, finder man stadig brokker af ældre bygningsdele. Af anlægsingeniørerne er der givet besked om, at alle stene eller bjelker, som synes at have […]