Aftenposten

Melkenøden

Aftenposten, 27.3.1918: Køer udenfor melkeudsalget har der været hver dag i længere tid. Nu foran helligdagene er der naturligvis end mere trængsel, – mest af barn, som jo nu har skoleferie og da kan anvendes […]

Aftenposten

1918: Demonstrasjonene mot våpenøvelser

I mars 1918 var det sterk politisk uro i Norge, og stridens kjerne var de såkalte våpenøvelsene som regjeringen ønsket å avholde. Den kraftige motstanden som oppsto var delvis et uttrykk for den interne striden […]

Dagbladet

Bare 5 à 6 biler i gang i hele byen.

Dagbladet 18.12.1917: Automobildroscherne har ikke faat utlevert benzin siden i oktober. Nu for december fik lastebilerne 100 kg. Det var det hele. Alle bileierne har derfor nu maattet indstille driften. Foruden de to biler som […]

Avisene

Rationeringen gjør folk hjemløse.

Dagbladet, 15.12.1917: Som bekjendt kjøpte staten for en tid siden den store leiegaarden St. Olafs gate 35, hvor en række læger har sine kontorer og hjem. Nu har alle leieboerne faat opsigelse fra april flyttetid […]

Folkeliv

Hvor længe vil det vare?

Social-Demokraten, 30.11.1917: Hr. redaktør! Maa det være mig tillatt at rette et spørsmaal i Deres blad om rationeringssystemet og matordningen her i byen, om det endskjønt har været skrevet meget om dette før fra andre […]

No Picture
Aftenposten

Tysk spion arresteret i Kristiania.

Aftenposten, 5.7.1917: For nogen tid siden arresterede opdagelsespolitiet her i byen en tysker, Frantz Hugo Gossow som mistænkt for at arbeide her som spion. Han havde da boet her i byen nogen maaneder og foretaget […]

Aftenposten

Folkeskolerne maa antagelig gaa til delvis lukning strax.

Aftenposten, 14.3.1917: Optællingen af folkeskolernes brændselsbeholdninger er endnu ikke helt tilendebragt. Det endelige resultat vil først foreligge i dag, men allerede nu har man nogenlunde oversigt over situationen. Denne synes at være saa alvorlig, at […]

Aftenposten

Ordføreren, hr. Jeppesen, befrygter masse-arbeidsledighed.

Aftenposten, 22.2.1917: Som nævnt bifaldt formandskabet igaaraftes et forslag fra ordføreren, hr. Jeppesen, om uopholdelig forberedelse af fælleskjøkkener i stor stil. Af ordførerens begrundelse hidsættes: Det er at befrygte, at den raadende kulmangel i nær […]

Aftenposten

Fortsat skolelukning – mindst 1 uge

Aftenposten 15.2.1917: Den kommunale brændselsbeholdning er saa liden, at det stiller sig utilraadelig at gjenoptage folkeskoleundervisninen paa mandag, som først af bestemt. Gjenoptager man nu, vil man kunne blive nødt til at lukke senere. Og […]