Dagbladet

Framnæsfergen støter i taaken paa Hasvold Bad.

Dagbladet 23.11. 1922: I almindelighet betrakter man turen fra Skillebæk og over til Dronningen som innbegrepet av en ufarlig sjøreise. Riktignok skal der virkelig finnes en del kvinner i denne by, som naar de skal […]

Aftenposten

Gasverket.

Aftenposten, 22.11. 1919: […] Som man vil erindre, anbefalede den af udenlandske og indenlandske sagkyndige nedsatte commission at man i stedet for Sjølyst valgte Filipstad som gasverkstomt. Gasverkskomiteen har da ogsaa særlig arbeidet med dette […]

Aftenposten

Filipstadbryggernes fortsættelse.

Aftenposten, 17.6.1917: Filipstadafsnittet indtager – heder det i havnestyrets budgetforelæg – en særstilling. Og vegten maa foreløpig lægges paa at faa disse værdifulde bryggenalæg i forbindelse med landvinding fremmet. Den tidligere besluttede og bevilgede del […]