Aftenposten

En sørgelig sommer for de badende.

Aftenposten, 11.8. 1920: Sommeren har ikke indbudt til at gaa i vandet – tvertom. Regn og kulde har været fremherskende. Og det hjælper lidet om der er en varm soldag imellem. De fleste mennesker maa […]

Dagbladet

Centralbad i Torvgaten.

Dagbladet, 5.12. 1919: Badeutvalget foreslaar aa rive det gamle Torvgatens bad. Kommunens finansutvalg skal mandag behandle et forslag fra badeutvalget om konkurranse til et nytt stort centralbad i Torvgaten. Torvgatens bad har vist sig aa […]

Aftenposten

Et Kristianias “Saltsjøbaden”.

Aftenposten 7.9.1917: Bygdønæs skal som bekjendt forsvinde som sommerforlystelses-etablissement. Der skal blive tomter for privatfamilier. Meddelelsen herom var et haardt slag for de mange, som glædede sig over at kunne drage derud om sommerkveldene. Nu […]

Aftenposten

Badene paa Hovedøen.

Aftenposten, 21.6.1917: Sjelden har vi havt en juni maaned, som har været saa egnet til at foranstalte run paa byens bad. Og hvad vort største badeetablissement, de kommunale bad paa Hovedøen angaar, viser søgningen did […]

Aftenposten

Sjøbadene aabnes i dag.

Aftenposten, 1.6. 1917: Kristiania har siden pinsedagene ikke næret noget høiere ønske end snarlig at faa gaa i vandet. Fra i dag af gjør kommunen sit, for at dette ønske letvindt kan opfyldes. I dag […]