No Picture
Aktører

Johannes Thomassen Heftye

Johannes Thomassen Heftye (1792-1856). Far til Thomas og Jørgen Haslef. Svoger til Mogens Thorsen. Datteren Johanna Christina var gift med Jacob Faye, sønnen til Hans Faye. Broren Nicolaus var svigersønn til Ole Christian Brede. Stortingsrepresentant […]

No Picture
Bystyret

Representantskapet 1837

Det første representantskapsvalget ble avholdt i 1837. Disse ble innvalgt:   Aars, Niels                                        Høyesterettsassessor Andresen, Nicolai                           Kjøpmann Arentz, Michael Smith                   major Benthien, An. Chr.                          tømmermester Berg, Jens Chr                                  justitiarius Biermann, Frederick G.                  marketenter […]

No Picture
Bystyret

Medlemmer av kommunestyret

Her er en oversikt over medlemmene av kommunestyret i Christiania fra 1837 og et stykke framover. De er sortert på forskjellige måter, se inndelingen under. Kommunestyret var delt i to – et formannskap med 12 […]

No Picture
Bystyret

Formannskapet 1839-40

Bergstrøm, Alexander                kobbersmed Foss, Herman                               artillerikaptein Rye, J H                                         Høyesterettsassessor Benneche, Chr                             Kjøpmann Bertelsen, Paul Fredrik               Kjøpmann Holmsen, Thorvald                     Kjøpmann Sætrand, Erick Jensen                Høker og garver Thinn, Christopher Monsen      Blikkenslager Werner, Hans Peter                    Kjøpmann […]

No Picture
Aktører

Andreas Tofte

Andreas Tofte (1795-1852). Byens første ordfører. Svigerfar til Thorvald Meyer og Stener Rosenberg. Medlem av formannskapet 1837-38 og 1841-42. Medlem av representantskapet 1839-40, 1843-44 og 1847-48. Medlem Norske selskab fra 1829. Andreas Tofte på Osloslekt.no. […]

Bystyret

Formannskapet 1837-38

Da formannskapsloven trådte i kraft fortsatte de som fra før var «eligerte menn» som formannskapsmedlemmer. De ble sittende til det første ordinære formannskapsvalget i desember 1838. Benneche, Chr                        Kjøpmann Berner, Martin                        Garvermester Bertelsen, Paul Fredrik          […]

No Picture
Aktører

Hans Peter Werner

Hans Peter Werner (1802-1840). Født i Christiania. Gift med Anne Marie Ringel. I 1838 bosatt i Kirkegata 22, vegg i vegg med sin mor, Madame Werner, som drev hotell her i mange år. Borgerrepresentant og […]