Bystyret

150 år: «Ruseløkbakkens fjerne Beliggenhed»

I år feirer Ruseløkka skole sitt 150-årsjubileum, men det var ingen selvfølge at den ligger der den ligger. Muligheten til å kunne drive våpenøvelser kan ha vært medvirkende til valget av tomt. Dessuten var det […]

Bygninger

Skoledebatten i Christiania

I 1837 var forholdene ved allmueskolene i Christiania så miserable at residerende kapellan Joachim Lieungh satte seg ned og skrev en rapport der han langt på vei anbefalte å rive alt og bygge helt nye […]

Bystyret

Christiania: Forargelsens marked

6. februar 1845 ble vekteren Gunder Heireth arrestert fordi han var full på vakt. Dette vet vi fordi det blir nevnt i sakspapirene til kommunestyrets behandling av Christiania marked et par år senere. Fyll og […]

No Picture
Bystyret

Representantskapet 1837

Det første representantskapsvalget ble avholdt i 1837. Disse ble innvalgt:   Aars, Niels                                        Høyesterettsassessor Andresen, Nicolai                           Kjøpmann Arentz, Michael Smith                   major Benthien, An. Chr.                          tømmermester Berg, Jens Chr                                  justitiarius Biermann, Frederick G.                  marketenter […]

No Picture
Bystyret

Medlemmer av kommunestyret

Her er en oversikt over medlemmene av kommunestyret i Christiania fra 1837 og et stykke framover. De er sortert på forskjellige måter, se inndelingen under. Kommunestyret var delt i to – et formannskap med 12 […]

No Picture
Bystyret

Formannskapet 1839-40

Bergstrøm, Alexander                kobbersmed Foss, Herman                               artillerikaptein Rye, J H                                         Høyesterettsassessor Benneche, Chr                             Kjøpmann Bertelsen, Paul Fredrik               Kjøpmann Holmsen, Thorvald                     Kjøpmann Sætrand, Erick Jensen                Høker og garver Thinn, Christopher Monsen      Blikkenslager Werner, Hans Peter                    Kjøpmann […]

Bystyret

Formannskapet 1837-38

Da formannskapsloven trådte i kraft fortsatte de som fra før var «eligerte menn» som formannskapsmedlemmer. De ble sittende til det første ordinære formannskapsvalget i desember 1838. Benneche, Chr                        Kjøpmann Berner, Martin                        Garvermester Bertelsen, Paul Fredrik          […]