Aktører

Thomas Heftye 200 år!

Av Rolf Erik Heftye I oktober er det 200 år siden Thomas Heftyes fødsel, og Den Norske Turistforening minnes ham i disse dager som foreningens stifter og første leder.  Etter handelsutdannelse i Tyskland kom Thomas […]

No Picture
Aktører

Thorvald Holmsen

Thorvald Holmsen (1794-). Bosatt på Stortorget 1838. Borgerrepresentant fra 1836. Medlem av formannskapet 1837-38, 1839-40, 1845-46, 1847-48, Medlem av representantskapet 1841-42, 1843-44, 1849-50) Nevø av Ole Dorph Heyerdahl og Christian Heyerdahl. Fetter til Clemet Holmsen.

No Picture
Aktører

Ole Dorph Heyerdahl

Ole Dorph Heyerdahl (1789-1851). Bosatt i Kongens gate i 1838. Medlem av representantskapet 1837-50. (1837-38) Onkel til Thorvald Holmsen. Bror av Christian Heyerdahl.

No Picture
Aktører

Jacob Meyer

Jacob Peter Meyer (1781-1856). Far til Thorvald Meyer. Svigerfar til Thomas Heftye. Medlem av kommunestyrets representantskap 1837-1854. Medlem av Norske selskab fra 1824.  

No Picture
Aktører

Hans Faye

Hans Faye (1797-1852). Kjøpmann. Svigersønn til Jacob Nielsen. Svoger til Ulrik Anton Motzfeldt og August Christian Manthey. Søster Ingeborg svigerdatter til Jens Moestue (død 1813). Sønnen Jacob er svigersønn av Johannes Thom. Heftye og svoger […]

No Picture
Aktører

Johannes Thomassen Heftye

Johannes Thomassen Heftye (1792-1856). Far til Thomas og Jørgen Haslef. Svoger til Mogens Thorsen. Datteren Johanna Christina var gift med Jacob Faye, sønnen til Hans Faye. Broren Nicolaus var svigersønn til Ole Christian Brede. Stortingsrepresentant […]

No Picture
Aktører

Andreas Tofte

Andreas Tofte (1795-1852). Byens første ordfører. Svigerfar til Thorvald Meyer og Stener Rosenberg. Medlem av formannskapet 1837-38 og 1841-42. Medlem av representantskapet 1839-40, 1843-44 og 1847-48. Medlem Norske selskab fra 1829. Andreas Tofte på Osloslekt.no. […]

No Picture
Aktører

Hans Peter Werner

Hans Peter Werner (1802-1840). Født i Christiania. Gift med Anne Marie Ringel. I 1838 bosatt i Kirkegata 22, vegg i vegg med sin mor, Madame Werner, som drev hotell her i mange år. Borgerrepresentant og […]