Aktører

Thomas Heftye 200 år!

Av Rolf Erik Heftye I oktober er det 200 år siden Thomas Heftyes fødsel, og Den Norske Turistforening minnes ham i disse dager som foreningens stifter og første leder.  Etter handelsutdannelse i Tyskland kom Thomas […]

Bystyret

150 år: «Ruseløkbakkens fjerne Beliggenhed»

I år feirer Ruseløkka skole sitt 150-årsjubileum, men det var ingen selvfølge at den ligger der den ligger. Muligheten til å kunne drive våpenøvelser kan ha vært medvirkende til valget av tomt. Dessuten var det […]

Bygninger

Skoledebatten i Christiania

I 1837 var forholdene ved allmueskolene i Christiania så miserable at residerende kapellan Joachim Lieungh satte seg ned og skrev en rapport der han langt på vei anbefalte å rive alt og bygge helt nye […]

Bystyret

Christiania: Forargelsens marked

6. februar 1845 ble vekteren Gunder Heireth arrestert fordi han var full på vakt. Dette vet vi fordi det blir nevnt i sakspapirene til kommunestyrets behandling av Christiania marked et par år senere. Fyll og […]

No Picture
Nettverk

Borgerrepresentantene 1800-37

Fram til formannskapsloven trådte i kraft i 1837 var innbyggerne representert gjennom de «eligerede mænd» eller borgerrepresentantene. Disse ble formelt utnevnt av statlige myndigheter, men var langt på vei et selvrekrutterende nettverk. Her er en […]

No Picture
Organisasjoner

Norske selskab

Norske selskab var en viktig nettverksarena på 1800-tallet, og mange av byens politikere, byråkrater og næringslivsfolk traff hverandre her. Nedenfor finner du en liste over noen av de mest sentrale (med året for inntreden), med […]

No Picture
Aktører

Thorvald Holmsen

Thorvald Holmsen (1794-). Bosatt på Stortorget 1838. Borgerrepresentant fra 1836. Medlem av formannskapet 1837-38, 1839-40, 1845-46, 1847-48, Medlem av representantskapet 1841-42, 1843-44, 1849-50) Nevø av Ole Dorph Heyerdahl og Christian Heyerdahl. Fetter til Clemet Holmsen.

No Picture
Aktører

Ole Dorph Heyerdahl

Ole Dorph Heyerdahl (1789-1851). Bosatt i Kongens gate i 1838. Medlem av representantskapet 1837-50. (1837-38) Onkel til Thorvald Holmsen. Bror av Christian Heyerdahl.

No Picture
Aktører

Jacob Meyer

Jacob Peter Meyer (1781-1856). Far til Thorvald Meyer. Svigerfar til Thomas Heftye. Medlem av kommunestyrets representantskap 1837-1854. Medlem av Norske selskab fra 1824.  

No Picture
Aktører

Hans Faye

Hans Faye (1797-1852). Kjøpmann. Svigersønn til Jacob Nielsen. Svoger til Ulrik Anton Motzfeldt og August Christian Manthey. Søster Ingeborg svigerdatter til Jens Moestue (død 1813). Sønnen Jacob er svigersønn av Johannes Thom. Heftye og svoger […]