Bøker

God biografi om Carl Jeppesen

Oslohistories lesere vil kjenne Carl Jeppesen, Arbeiderpartiets første ordfører i hovedstaden, gjennom flere saker på nettstedet. Nå har historikeren Tallak Moland skrevet en interessant biografi om denne helt sentrale pioneren, som kom fra København som […]

No Picture
Bøker

Interessant bok om Heftye-slekten

Rolf Erik Heftye har skrevet og redigert en interessant bok om Heftyeslekten. Boka bygger på mange års arbeid med å kartlegge familien, dokumentert på nettstedet heftyeslekten.no – men i boka får vi også stoff om […]

Bøker

Ny bok om Frogner og Majorstua

Finn Holden har skrevet en interessant ny bok i sin serie om nabolag vest i Oslo. Denne gang er det Frogner og Majorstua som er under lupen. Tidligere har han skrevet om Bygdøy og Aker […]

Bøker

Ny bok: En stjerne i margen

I juli 1919 avskaffet Stortinget endelig den forsmedelige grunnlovsparagrafen som nektet folk med fattigunderstøttelse retten til å stemme. Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen har skrevet en gnistrende god bok om de fattiges kamp for stemmeretten. […]

Bøker

Ny bokutgivelse om byoriginalene

«Denne Dreng er en af vor Stads Curiositeter», skrev Den Constitutionelle om Herman Hansen, kjent som «Appelsin-Herman», allerede i 1838. Kanskje er det den første offentlige avisomtale av en av hovedstadens byoriginaler? I alle fall […]

Bøker

Oslohistorien i kartform

Arkitekturhistorikeren Geir Tandberg Steigan har skissert hovedstadens historie gjennom 55 ulike kart, og det er atskillig lærdom å hente for de fleste. Boka er delt opp i fem hovedkapitler – om kultur, et overordnet historisk […]

Bøker

Flott verk om samværsdans

Visste du at den første danselærer vi vet om i Christiania var franskmannen Charles Barroyer som kom til byen som stadsmusikant i 1700? Eller at det første slottsballet ble holdt like etter innvielsen i 1849, […]

Bøker

Ny bok: Oslonavn

Leif Gjerland er blant våre aller mest produktive oslohistorikere. Det er blitt mange bøker, og nå kommer oppfølgeren til fjorårets bok om navn i Oslo – passende kalt «Oslonavn». Her er det noe å hente […]

Bøker

Ny bok: Ekebergbanens historie

Det var noen fremsynte herrer som på slutten av 1890-tallet tok initiativet til byggingen av en skinnegående bane opp til Ekeberg-platået. Området var allerede en magnet for folk som ønsket et bedre liv utenfor sentrum, […]