Aftenposten

Rives.

Aftenposten 1.2. 1922: Formandskabet har besluttet, at der paa Hammersborg skal sættes i gang Planeringsarbeider for det nye Deichmanske centralbibliotek, som nødsarbeide, – begyndelsen maa gjøres med rivning af Sorgenfri sygehus. Det har taget nogen […]

Aftenposten

Influenzaen og andre truende epidemier.

Aftenposten, 12.1. 1922: I et møde, som nylig holdtes af sygehusudvalget, redegjorde stadsfysikus for de grunde, som talte for at øge sygehusmateriellet. Han anfører her bl.a. at saaledes som forholdene nu er i Europa og […]

Dagbladet

Det vældige Snefald.

Dagbladet, 27.12. 1901: Det Snefald, vi har havt nu i Juledagene, er vistnok omtrent enestaaende. Særlig maa det siges, at man ikke har mange Eksempler paa, at Sneen har faldt saa hurtigt. Det havde ikke […]

Aftenposten

Dagens begivenhed.

Aftenposten, 2.12. 1921: I disse dage sendes der rundt til de tusen hjem en tyk bog, som man ved nærmere eftersyn gjenkjender som telefonkatalogen. Men den fremtræder i en ganske ny skikkelse – om det […]

Socialdemokraten

Idrætspark paa Bygdø.

Social-Demokraten, 1.12. 1921: Som vi før har meddelt, har der i den senere tid været arbeidet paa at skaffe vore idrætsorganisationer et helt ut moderne Stadion i eller ved Kristiania. Man har undersøkt forholdene ved […]

Dagbladet

Kafe Engebret brent i natt.

Dagbladet, 10.11. 1921: Da gamle «Engebret»s første frokostgjester innfant sig paa stamkafeen i dag, møttes de av et uhyggelig og merkelig syn: kafeen var brent. Det hyggelige gamle hus var forvandlet til en heslig ruin. […]

Morgenbladet

En kande kaffe paa St. Hanshaugen for Oslo lagmandsret.

Morgenbladet, 9.9. 1921: I lagmandsretten igaar stod restauratøren paa St. Hanshaugens restaurant tiltalt efter lov af 6te august 1920 §1, jfr. §4 og kundgjørelse fra provianteringsdepartementet av 28de juni 1919 sammenholdt med Christiaia provianteringsraads beslutning […]