Middagsavisen

Undergrundsbanen.

Morgenposten/Middagsavisen, 25.9. 1919: For en Tid siden blev der som bekjendt nedsat en Komite, med Repræsentanter for Kristiania og Aker, for at arbeide videre med Resultatet av den store Sporveiskonkurrance i fjor for Akersdalens fremtidige […]

Morgenposten

Atter Appelsiner til Byen.

Morgenposten, 19.2. 1919: Der har nu i længere Tid været helt utsolgt for Appelsiner i Byens Forretninger. Men saa igaar kom da den ventede Middelhavsbaat «Stromboli» hertil fra forskjellige spanske og italienske Havne. Skibet skal […]

Morgenposten

Aaret kjøres ind.

Morgenposten, 2.1. 1919: Gammel Sædvane tro kjørte Vognmændene det gamle Aar ut og det nye ind. Allerede ved 10-Tiden Nytaarsaften begyndte Slæde efter Slæde at kjøre ind paa Jernbanetorvet, hvor der efterhaanden ogsaa samledes en […]

Morgenposten

Et Klodeproblem løst?

Morgenposten/Dagens Nyt, 1.4.1919: Det vidunderlige er hændt! Et av Verdensaltets dypeste Mysterier er opklaret! Der findes Beboere ogsaa paa andre av vort Solystems Planeter. Og Beviset? Kristiania Radio er inat traadt i traadløs Forbindelse med […]