Morgenbladet

Ny hovedrestaurant paa Bygdønæs til næste sæson.

Morgenbladet, 15. 8. 1923: De nye eiere av Bygdønæs, brødrene Gulbrandsen har besluttet sig til at bygge en ny hovedrestaurant derute paa det vakre utfartssted. Den nuværende er blit foreløpig ombygget for indeværende sæson, men […]

Morgenbladet

Fra Rodeløkken til Rue de la Paix

Morgenbladet, 22.6. 1922: Freia chocoladefabrik har i disse dage dannet et fransk aktieselskab: «Societé anonyme des Chocolats Freia». Dette selskab har leiet lokale paa hjørnet af Rue de la Paix og Rue des Petits Champs. […]

Morgenbladet

St. Hanshaugen.

Morgenbladet, 31.5.1922: Helt siden Christiania kommune i 1857 kjøpte St. Hanshaugen har den hat en stadig vekslende skjæbne. Snart gjenstand for kommunens interesse og velvilje, hvad der har git sig utslag i forbedring og utsmykning, […]

Morgenbladet

En kande kaffe paa St. Hanshaugen for Oslo lagmandsret.

Morgenbladet, 9.9. 1921: I lagmandsretten igaar stod restauratøren paa St. Hanshaugens restaurant tiltalt efter lov af 6te august 1920 §1, jfr. §4 og kundgjørelse fra provianteringsdepartementet av 28de juni 1919 sammenholdt med Christiaia provianteringsraads beslutning […]

Morgenbladet

Spyling av gaterne.

Morgenbladet, 14.3. 1921: Et par indsendere har i «Morgenbladet» git uttryk for et ønske om at byens gater maa bli spylet nu i vaartiden. Vi har i den anledning henvendt os til chefen for veivæsenet, […]

Morgenbladet

Vældig brand paa Grønland.

Morgenbladet 17.9. 1919: Ved 11-tiden iformiddag meldtes brand fra Grønland, og kort efter stor brand fra Linderud & Breiens kassefabrik og høvleri, et stort fabrikanlæg paa den ene side og Bækkegaten paa den anden. Ilden […]

Morgenbladet

Den nye store brødfabrik i Christiania.

Morgenbladet, 1.2. 1919: Naar en række fremtrædende mænd i disse  dage indbyder til dannelse av et aktieselskap til anlæg og drift av en moderne  brødfabrik i Christiania er det et  tiltak, som utvilsomt vil  møtes […]

Morgenbladet

Ogsaa Vestkanten faar sin fiskekafé.

Morgenbladet, 3.6. 1918: Der har i nogen tid været drevet underhandlinger mellem indehaveren av det forhenværende «Nürnberger Hof» – nuværende terrassekaféen – og fru Betzy Kjelsberg, som paa statens vegne har villet kjøpe den til […]