Middagsavisen

Undergrundsbanen.

Morgenposten/Middagsavisen, 25.9. 1919: For en Tid siden blev der som bekjendt nedsat en Komite, med Repræsentanter for Kristiania og Aker, for at arbeide videre med Resultatet av den store Sporveiskonkurrance i fjor for Akersdalens fremtidige […]

Middagsavisen

Handelsbygningen ved Drammensveien.

Middagsavisen, 27.3.1919: Der er 2 Kjæmpebygninger her i Byen, som nu nærmer sig sin Fuldførelse. Den ene – Havnelageret – har vi tidligere omtalt, den anden, Handelsbygningen, bringer vi i dag et Par Tegninger av. […]

Avisene

En tur paa Toldboden

Morgenposten, 28.1. 1919: Det er ikke vanskelig at merke betydelige Lettelser i Vareknapheten paa enkelte Omraader. Stort skal det muligens heller ikke til, før en Forandring gjør sig merkbar. Manglen har været yderst omfattende og […]

Avisene

Det Kristiania som vokser.

Middagsavisen, 24.1. 1919: Det er sagt saa mange Gange, at der knapt findes en By i hele Europa i hvis Gater der graves mere i end netop i Kristianias. Men muligens skyldes denne Paastand vor […]