Intelligensseddelen

Christianias første avis

25. mai 1763 kom det første nummeret av Norges første avis ut i Christiania. Norske Intelligenz-Seddeler skulle vise seg å bli en suksess og ble etter hvert videreført som Christiania Intelligentssedler før den gikk inn […]

Intelligensseddelen

Resultatet i Kristiania.

Norske Intelligenssedler, 8.10. 1919: Spændingen var utløst da optællingen begyndte igaarmorges i Kristiania. Forbudsfolket hadde sit paa det tørre og nei-menneskene var forlængst traadt ind i resignationens stadium. Allikevel blev Kristianiaresultatet imøteset med en viss […]

Intelligensseddelen

En kvindelig klub.

Norske intelligenssedler, 13.9. 1919: Læseforeningen for kvinder, som ved sit bibliotek og sit læseværelse i mange aar har været til glæde for en mængde selverhvervende damer og gruer her i byen, vil i vinter bli […]

Intelligensseddelen

Telefonrationeringen.

Norske Intelligenssedler, 17.10. 1918: Det lar seg ikke negte at den nu praktiserte telefonrationering i Kristiania, med avstængning av telefonerne bestemte timer midt paa dagen, efterhvert blir mere og mere ubehagelig. Til at begynde med […]