Arbeiderbladet

Kristiania nye posthus.

Arbeiderbladet, 22.2. 1924: Kristiania nye posthus står nu fullt ferdig til å tas i bruk og lørdag 23. februar kl. 12 middag vil den høitidelige innvielse, som blir ganske enkel, finne sted. De tilstedeværende, hvoriblandt […]

Arbeiderbladet

Kristiania-Oslo og 300-aars-jubilæet.

Arbeiderbladet, 28.11. 1923: Fra komiteen for høitideligholdelse av byens 300 aars jubilæum foreligger der nu indstilling angaaende spørsmaalet om forandring av byens navn. Komiteen uttaler at den har faat oversendt en del til formandskapet indløpne […]

Arbeiderbladet

Skandalen med gasklokken godkjendes av høire.

Arbeiderbladet, 24.10. 1923: Den meget omtalte sak om den nye gasbeholder paa Maridalsveien nr. 19 var oppe til behandling i bystyrets møte igaar, idet der fra formandskabet forelaa indstilling om at ophæve den under 3. […]