Slotsgartneren om den fare, som truer Slotsparken.

8 à 10 store bjerketrær gasforgiftet.

Slottsgartner Søren Næss ca 1930. Ukjent foto, Oslo museum.

Aftenposten, 19.6. 1924: Vi har hat en samtale med slotsgartneren, hr. Næss, om det i «Aftenposten» forleden omtalte bedrøvelige forhold; at Slotsparkens rigdom av store, præktige trær ved vanrøkt synes at være viet til undergang.

– «Aftenposten»s varsko er, sier slotsgartneren, fuldt paa sin plas. Den bitre sandhet er, at Slotsparken forfalder.

Skaden paa trærne har to forskjellige aarsaker.

Den ene er gasforgiftning. 8 à 10 store bjerketrær ved gjennemgangen til Uranienborgveien er helt ødelagt ved, at gas forrige vinter sivet ut fra lækager i gasrørene og under tælelaget bredte sig i en 20-30 meters avstand fra lækagestedet.

Jeg mente dengang, at den mere end almindelig strenge frost hadde ført med sig dypere tæle end normalt. Og at dette igjen hadde bevirket lednings-lækage. Nærmest et ulykkestilfælde altsaa, som ikke vilde gjenta sig. Derfor sendte jeg ikke da nogen særskilt klage til gasverkets direktion. Jeg trodde forresten, at gasverket tok sig effektivt av ledningsskader, hver gang verket hadde saadanne til reparation. Imidlertid har der været gaslækage ogsaa nu isommer, for ca. 14 dage siden. Slotsforvalteren klager over, at gasen trænger ind paa hans kontor.

Ledningene er altsaa aabenbart skrøbelige i den grad, at de synes at trænge fornyelse.

De nævnte 8 à 10 bjerketrær er dræbt.

Saa er det den øvrige skade hele parken over. Den er forvoldt ved, at der gjennem aarrækker ikke er blir stelt med trærne, som det skulde og burde. Saar efter større, fjernede grener er ikke rationelt behandlet. Som «Aftenposten» sier: Raattenskap, sop har faat spillerum og ætt sig ind i stammene.

Denne skade er meget utbredt i parken. Særlig en del store piletrær i Dronningparken er sterkt medtat. Lindetrærne i de to store alleer paa hver side av slotsplassen er likeledes angrepne.

[…]

I løpet av de siste 20 aar er de i Slotsparken anvendte arbeidstimer reduceert fra over 30,000 til ca. 14,000 – arbeidsstyrken altsaa forminske med over halvparten.

Der klagedes over utilstrækkelig hjælp for 20 aar siden. Saa kan man tænke sig, hvordan stillingen for mig er nu! – det er til at fortvile over at skulde holde Slotsparken  i forsvarlig stand og slik, som parkens bevarelse kræver det, med de forhaandenværende midler.

[…]