Det nye teater kjøper Rosenkrantzgaten 10.

Fra grunnsteinsnedleggelsen i 1927. Foto: Narve Skarpmoen, Oslo museum

Arbeiderbladet, 30.5. 1924: «Arbeiderbladet» kunde for en tid siden meddele at det årelange arbeid som har vært nedlagt for Det nye teater, nu endelig var ført så langt frem at planene kan realiseres. Som den gang fortalt har styret arbeidet med tanken om å kjøpe Rosenkrantzgaten 10 (tomten for Kunstnerhuset) til opførelse av teaterbygning i nær forbindelse med Grand hotells spisesal.

Onsdag har representantskapet hatt møte og har besluttet at eiendommen skal innkjøpes og har bemyndiget styret til å opføre en teaterbygning på en sådan måte og til en sådan tid som styret anser praktisk. Styret blev også bemyndiget til å selge Uranienborgveien nr. 9 som i sin tid blev innkjøpt for det vordende teater.

Det nye teater får fasade både mot Rosenkrantzgaten og Arbeidergaten. Tegningene er utarbeidet av arkitektene Dunker og Blakstad. Teaterets aktiekapital er på halvannen million som er anbragt i sparebanker. Styret består av Ivar An. Christensen, formann, professor Fr. Stang, generalkonsul Storm, Johan Bojer og kand. Jur. Carl Stephanson.

Chefs-spørsmålet er ennu uløst.

Tegningen viser som man ser fasaden mot Rosenkrantzgaten. Gjennom billett-hall og vestibyle kommer man ifølge planen inn i den cirkelrunde teatersaling, som skal gi plass for 500 mennesker. Galleriene vil få 300-350 sitteplasser. Fra vestibylen fører to brede marmortrapper op til publikumsfoyeren i 2. etg. Den vil bli meget vakkert innredet. Fra vestibylen fører trapper ned i kjelleren, hvor der innredes praktiske garedroberum. Fra vestibylen blir der direkte forbindelse med Grand hotell, som kommer til å leie en del av bygningen.

Det nye teater får som det fremgår av tegningen en høide på fem etasjer, og når altså op i høide med Grand hotell. Omkostningene ved bygningens opførelse er beregnet til 2.4 millioner. Den vil antagelig bli opført i puss. Før man kan gå i gang med byggearbeidet må der skaffes plass til de familier som bor i de nuværende bygninger. De skal anbringes i de nye hus i Bergens gate, og nedrivningen kan derfor først begynne til næste år. Om 2-3 år vil altså formodentlig Det nye teater stå ferdig.