Panorama over Kristiania.

Aftenposten, 12.1. 1924: Mittet & Co.s Kunstforlag har i anledning av byjubilæet utgit et i farver utført vakkert panorama over Kristiania. Det er et farvelitografi, som vi med firmaets tilladelse gjengir ovenfor. Billedet er utført av firmaets tegner, hr. Karl Dahl, hvem det har tat 2 aar at tegne billedet. […]

Begynder man fra venstre, ser man her Toldbodbryggen med Toldbodens røde teglsten og bakenfor denne Kristianias Lagerhusers høie bygningskompleks. Længere tilvenstre for Toldboden kommer det gamle, smukke Palæ tilsyne, som dog nu trykkes helt ned til jorden av Amerikalinjens mæktige bygning. Denne har igjen her paa den anden side av Jernbanetorvet konkurrenter i «Det forenede Dampskibsselskap» og S. H. Lunds store bygninger. Omtrent ret over det gamle Palæ og i bakgrunden sees Akershus’ kjendte silhouet. Lar man saa blikket glide fra Akershus og tilhøire støter man paa en ny bygning i billedet, det lyserøde, svære, nye Posthus med sine flattrykte taarne, mellem hvilke Centralbankens hjørnebygning skimtes. TIlhøire for Posthuset hæver den nye Telegrafbygning sit brune tak høit over sine omgivelser, mellem disse sees Johanneskirkens taarn.

Tilhøire for Jernbanetorvet ser man Gunnerus gate, hvor vore damer kjøper meget av sit skindtøi, og som har retning mot Kjøtbasaren, Vor Frelsers kirke og Brandvakten. Stortorvet skjules til dels av disse bygninger, og byens grundlægger, Kristian den 4d, er derfor ikke kommet med. Mellem Gunnerus gate og Storgaten ser man ned i de gamle, berømte bondehandler eller gjestgiverier, som har git stof til mange kunstnere, tegnere og forfattere. Lar man blikket gaa endnu noget tilhøire og opover, ser man en aapen plas; det er «Aftenpost»-plassen utenfor Regjeringsbygningen. Tilhøire for denne sees Trefoldighetskirkens kjendte kuppel og den svenske kirke, som ligger der, hvor man oprindelig hadde bestemt, at Raadhuset skulde ligge. Ret under Trefoldighetskirken ligger det kjendte husnummer «Møllergaten nr. 19» og ret under det Youngstorvet med sine boder. Folkets hus med sit røde flag er saavidt kommet med i høire rammekant. Længere tilbake i byhorisonten sees Victoria Terrasse med sine taarne og Slottet i Slotsparken.

Tegneren, som har utdannet sig for denne slags tegning i Tyskland, har al ære av sit verk. Det er en overordentlig vanskelig opgave at tegne det hele perspektivisk korrekt. Byen er ogsaa set fra et heldig punkt, nemlig saaledes, at dens smukke beliggenhet ved fjorden kommer tydelig frem, og saaledes at man faar et indtryk av omgivelsene, de herlige øer i fjorden og fjeldene omkring. Billedet er trykt hos A. Werner i 7 farver. Det er 1.20 m. bredt og koster 10 kr. Det er et meget smukt tryk og særdeles vakre farver. Billedet vil være en kjærkommen gave til Kristianiaboere og ikke minst for dem, som er bosat i udlandet. Originalen bør erhverves av Bymuseet.

Klikk på bildet for forstørrelse. Tegning: Karl Dahl/Mittet. Oslo museum.