Fredning av M/S Sjøbad II

Foto: H.C. Neupert

Nå blir den ærverdige badeferja «Sjøbad II» endelig fredet, dersom alt går som det skal. Den var i kontinuerlig drift som badeferge i regi av Oslo kommune fra 1923 til 1983, mellom Oslo havn og Hovedøya bad, og senere Langøyene og andre øyer i Oslofjorden.

Fredning av M/S «Sjøbad II» begrunnes med at den er en særlig god representant for de mange fartøyene som fraktet passasjerer mellom byer og bynære rekreasjonsområder. Båten er et av få bevarte fartøy i Oslo med driftshistorisk tilknytning til byen og befolkningen. Den er også en av svært få fartøyer bygget for kommunale anlagte bad i Norge.

M/S «Sjøbad II» er bygget i Drøbak i 1923. Skroget er nært dobbelsymmetrisk og er utformet som de fleste pendelferger. Opprinnelig hadde «Sjøbad II» propell i begge ender, underveis i driftstiden er dette endret til kun én propell som fremdrift. Den har en linjeføring som er tydelig inspirert av sin samtid innen arkitekturen, og avspeiler friluftsbadenes funksjonalistiske preg med enkel form og uttrykk.

«Sjøbadferjene», eller «baljene», «vaskebaljene» eller «badebaljene» som de også ble kalt, har vært en viktig del av Oslos fritidskultur og maritime historie. Opprettelsen av de første kommunale badene, med tilhørende badeferger på tidlig 1900-tall satte sitt preg på byens fritidskultur, og var populære tiltak.

Preco A/S overtok fartøyet fra Oslo kommune i 1984, og er fortsatt eier og drifter av båten i 2023. I 2023 ble fartøyet ferdigstilt etter en omfattende restaurering ved Promhavn Slipp på Nærsnes. Fredningen skal i seg selv ikke være til hinder for fartøyets videre drift.

Det er Viken fylkeskommune som administrerer fartøyvernet i Indre Oslofjord, og nå vil man gjerne komme i kontakt med noen som kan ha private bilder og historier fra tiden båten var i drift som badeferge – enten man har vært passasjerer eller mannskap. Ta gjerne kontakt med Anette Nymann Lindhom – anetteli [at] viken.no.