Den nye skole paa Ljan skal indvies førstkommende søndag.

Akers-Posten 7.9. 1923: Den nye skole paa Ljan skal indvies førstkommende søndag kl.1. Skolen blev, som man husker, bevilget i herredsstyret i 1921 med 25 mot 21 stemmer. Tegningerne er utført av arkitektene Morgenstierne og Eide.

Den vakre skolebygning, som ligger til Ljansveien mellem Ljan station og Ljabroveien paa et høideplateau, indeholder 7 klasseværelser, med utvidelsesmuligheter for yderligere 4 klasseværelser. Foruten de egentlige klasserum er skolen selvfølgelig utstyrt med alle de specialrum, som en moderne skole kræver, som sløidrum, haandgjerningsrum, tegnesal, fysiksal, skolekjøkken, gymnastiksal osv., likesom der er indredet leilighet for skolens vaktmester.

Bygningen er opført i to etager, av mursten. Den er pusset, hvittet og tækket med røde, krumme taksten. Sokkelmurene er i sten fra tomten. Bygningens indre gir et venlig og vakkert indtryk, det er lyse, vakre rum med udmerkede farvevirkninger.

Efter indvielsen vil der i skolens gymnastiksal bli git en borgermiddag av Ljans indvaanere. Til denne er indbudt Akers ordfører og andre autoriteter.

Ljan skole 1954. Foto Widerøe/Byarkivet.