Ny hovedrestaurant paa Bygdønæs til næste sæson.

Morgenbladet, 15. 8. 1923: De nye eiere av Bygdønæs, brødrene Gulbrandsen har besluttet sig til at bygge en ny hovedrestaurant derute paa det vakre utfartssted. Den nuværende er blit foreløpig ombygget for indeværende sæson, men saasnart høsten er inde skal den rives ned for at erstattes med en helt ny bygning efter tegning av arkitekt Hjortnæs. Den nye hovedrestaurant blir en stor bygning i to etager. I første etage skal der være restaurant og, i overensstemmelse med tidens skik og bruk, dansegulv. I anden etage blir der spisesal. Den vil bli slik indrettet at man kan sitte og se ned paa de dansende i første etage. Til det nye etablissement vil der ogsaa bli knytte et scenearrangement. Det hele skal bli et førsteklasses sommerutfartssted værdig de vakre omgivelser derute.

Badehusene paa Bygdønæs har i sommerens løp været gjenstand for grundig oppudsning og forsterkning. Saaledes er der støpt ikke mindre end hundrede cementsøiler under dem foruten at forældet træverker er blit erstattet med nyt. I haven og langs sjøen vil der bli stelt istand nye lysarrangements. Arbeidet hermed er lagt i hænderne paa ingeniør Hjortnæs.

Nybygningen derute vil bli paabegyndt til høsten og i mai til næste aar skal det hele være klappet og klart.

Red: Det flotte nye restaurantbygget fikk dessverre ikke stå så lenge; det brant ned til grunnen 15. august 1926.