Kristiania raadhus.

Dagbladet, 22.6. 1923: Den nye gipsmodell av Raadhusreguleringen er nu ferdig. Vi fikk i formiddag anledning til aa se modellen før den imorgen sendes til utstillingen i Gøteborg.

Det første man maatte legge merke til var den nye og skjønne utformning av trappeanlegget mot Studenterlunden (Paradisbakken). Plassen mot nord har nu faatt en bestemtere cirkelform og en mer detaljert behandling. Det arbeider sig nu godt sammen med den indre firkantede gaardsplass og arkitekturen omkring denne.

Raadhusets fasade til gaardsplassen – som kan sees fra Karl Johan – som tidligere med sine utskytende spiravsluttende trappehus flankerte denne, virker nu helere, idet trappehusene er trukket inn i bygningen. Silhuetten av nordbygningen danner saaledes en roligere begrensning for den rike gaardsakritektur med hoveinngagen til festsalene.

Solplassen mot vest har ogsaa faatt en mer gjennemarbeidet utformning. Barokkbygningen paa nordsiden av denne plass danner med sin kraftige pilasteropstilling en glimrende kontrast til raadhusveggen. Denne monumentale bygning kan gi plass til et konserthus, kunstutstillingshus eller lignende.

Sydfasaden er efter den nye gipsmodell blitt aldeles nydelig. Utsmykningen av festsaletasjene arbeider sig nu frem i hele sydveggens lengde i motsetning til før, hvor et mindre opbygget midtparti skar veggflaten noget istykker.

Til slutt maa vi nevne taarnet. Her er avslutningen blitt noget forandret saa reliefet er blitt kraftigere. I detaljbehandlingen av dette, som ved det hele anlegg for øvrig er sprogtonen blitt norskere og myndigere.