Der skal bygges.

Vel 500 leiligheter.

Colletts gate i 1933. Ukjent foto, Byarkivet.

Aftenposten, 11.5. 1923: Blant de nødsarbeider, som formandskabet bevilget penger til i et av sine siste møter, var ogsaa planerings- og gatearbeider paa Ilaløkken, 260,000 kroner, og vand- og kloakledninger sammesteds, 70,000 kroner.

Der skal altsaa for alvor gaaes i gang med de forberedende arbeider til boligbebyggelse her.

Efter oppdrag av boligraadet er der da ogsaa nu ved boligdirektørens kontor utarbeidet planer for saadan bebyggelse paa Ilaløkken, optagende den væsentligste del av kommunens eiendomme paa løkken nedover mot Uelands gate.

Planene omfatter 3 kvartaler: – 2 paa den nordvestre og 1 paa den sydøstre side av den nyregulerte forlængelse av Colletts gate. Den øverste del av reguleringsrisset ovenfor viser beliggenheten. Det sorte areal længst til venstre markerer tomten for forleden omtalte nye gamlehjem. Saa følger de nævnte 2 kvartaler og paa den anden side av gaten det 3dje kvartal bortenfor den nuvæende gamlehjemsbebyggelse paa Ilaløkken, hvis tomter er markert hvitt.

Til sammen vil de 3 kvartaler skaffe vel 500 leiligheter. Der er utarbeidet 2 alternativer Det ene av disse har ca. 20 pct. 1-værelses, ca. 70 pct. 2-værelses og ca. 10 pct. 3-værelses leiligheter.

Byggeplanens gjennemførelse vil koste 9 à 10 millioner kroner. Saken skal nu behandles av boligraadet.