Streiftog: Tollbugata 19

Tollbugata 19, opprinnelig matrikkelnummer 2 i Østre kvarter, er tilsynelatende bygget i 1687, siden den har årstallet tegnet i smijern på fasaden. Det er imidlertid mulig at det kan være bygget før, og at årstallet markerer en påbygging, men dette er uvisst.

En rekke eiere og beboere er knyttet til husets historie. Borgermester Nicolai Diderich Osterhaus eide huset på slutten av 1700-tallet, men ved folketellingen i 1801 var det generalmajor Frantz Wilhelm von Thome som bodde der med sin familie, to losjerende og tjenerskap – i alt åtte personer.

I 1827 kjøpte brigadelege Jens Johan Hjort huset. Ved ligningsoppgjøret i 1834 er han registrert her med en inntekt på 1700 spesidaler – tilsvarende cirka 640.000 kroner i dag. På samme adresse finner vi Hjorts studiekamerat og gode venn, Baltazar Mathias Keilhau. Han var professor i geologi og kjent som en av «Jotunheimens oppdagere». I 1834 hadde Keilhau 900 spesidaler i inntekt – det tilsvarer omtrent 340.000 kroner i dag. Keilhau døde i 1858 og ved folketellingen i 1865 bor Hjort i huset sammen med sin kone og seks mer eller mindre voksne barn, to tjenestepiker, samt portneren og hans familie – i alt 14 mennesker. Portneren, Johannes Johannesen, drev også som «mudderarbeider».

Siden ble gården overtatt av Gulbranson-familien noen år, det var deretter gjørtlerforretning her, og i 30 år fram til 1954 drev Gunda Ellingsen restauranten Arcadia i første og andre etasje, mens hun selv bodde på loftet. Ved åpningen ble den nye restaurant hilst velkommen av både Arbeiderbladet og Dagbladet:

– Det har alltid vært en mangel paa smaa kafeer hvor man i fred og ro kan innta sin lunch, skrev Dagbladet.

I dag holder sigarforretningen Augusto til i huset – den er «offisiell importør» av Havana-sigarer.