Byens store nye kloakk.

Arbeidet er i full gang paa tre forskjellige steder.

Kloakktunnelen under bygging under Wessels plasss. (Byarkivet)

Dagbladet, 17.2.1923: Arbeidet med den store samlekloakk i Kristiania paagaar nu for full kraft. En av de første dager skal der utskrives arkitektkonkurranse om renseanlegget nede paa Festningen. Det blir efter hvad byggelederen, hr. ingeniør Hartvig, forteller en imponerende bygning. 79 meter lang og 18 m. bred. Bygningen skal holdes i stil med den gamle bebyggelsen paa Festningen.

Som man muligens vil erindre fra bystyredebatten om saken skal hovedledningen for kloakken gaa fra Festningen og Kongens gate. Paa hjørnet av Toldbodgaten deler den sig i den saakalte vestre arm, som gaar op Toldbodgaten, i tunnel under Wessels og Stortingsgaten til Tordenskjoldsgaten. Den østre arm gaar fra Kongens gate nedover Toldbodgaten, op Kirkegaten, Torvgaten, under Akerselven i dykker mellem Nybroen og Ankerbroen op Trondhjemsveien til Herslebs gate.

For øieblikket arbeides der med kloakken paa tre forskjellige steder, ved Wessels plass, paa Festningen og i Kirkegaten. Kommer man innenfor det høie plankegjerde paa Wessels plass, skulde man tro sig hensatt til en kullgrube. «Synken» er 8 meter dyp og gaar gjennem svart fjell, som fullstendig minner om kull. Hernede arbeider 8 mann i to skift fra 6 morgen til 10 aften. Boringen dirigeres fra kompressorhuset, hvor der er installert tre svære kopresser. Der er lagt smale skinneganger inn gjennem fjellet, og grusen kjøres bort paa smaa vogner, som heises op i kraner, hvorefter grusen havner paa Palæbryggen, utstikker I.

Arbeidet gaar jevnt og pent fremover. Av tunnelens 170-180 meter er nu 24.25 meter tilbakelagt. Man venter aa bli ferdig ut paa sommeren.

Nede paa Festningen begynner kloakkrørene aa nærme sig gatemuren. Det er nogen svære kolosser med en innvendig diameter av 2,40.

Arbeidet i Kirkegaten paa hjørnet av Prinsens gate har vært overordentlig vanskelig, da gaten er opfylt av kabler og ledninger, bl.a. telegrafvesenets utenriksforbindelser. Kablene henger nu og dingler under plankedekket, ophengt i jernlenker.

– Fra dette punkt tar vi ogsaa med oss den store fellestunnel, forteller ingeniøren. Vi arbeider med fullt moderne maskiner, for det meste av norsk fabrikat. Vi har saaledes den første norske transportable kompressor, laget her i Kristiania.

Hittil er der bevilget 3 millioner kroner til anlegget, som for tiden beskjeftiger 62 mann og 15 hester.