Streiftog: Bentsegata 1b

Dette sjarmerende huset i Bentsegata 1b på Sagene er oppført i tømmer og bygningsverk, og stammer sannsynligvis fra 1700-tallet. Gata har sitt navn etter Ole Bentsen, som startet Norges første papirfabrikk ved Akerselva, sammen med Gerhard Treschow. Ved folketellingen i 1865 bodde tømmermannen Bottild Amundsen her sammen med kona Eli Ingebretsdatter og to halvvoksne barn. I dag inngår huset i det såkalte Omholt-tunet, oppkalt etter Aage Omholt, som kjøpte deler av kvartalet i 1940. Det er fremdeles i familiens eie. Opp gjennom årene har mange ulike næringsvirksomheter holdt til her. I dag preges huset av sang og musikk, med Kari Sophies musikkinstitutt som leietaker.