Streiftog: Ellingsrud gård

Ellingsrud gård har en lang historie og har vært eid av flere kjente navn. Mannen bak det største underslaget i norgeshistorien, Jacob Juel, eide den før faren til veimester Iver Steen kjøpte den. Siden overtok Jørgen Young. I 1814, da Iver Steen eide gården, var det naturlig å samle valgmennene i Akershus her. De sendte Peder Anker, Christian Magnus Falsen og Christian Kollerud til Eidsvoll.