Streiftog: Anatomigården

Anatomigården ble oppført i 1640-årene og har fått sitt navn etter Universitetets anatomiundervisning der fra 1815 til 1852. Antagelig bodde byens bøddel her fram til 1750. Siden flyttet politimester Mathias Hansen Stub inn. Billedhuggeren Brynjulf Bergslien hadde atelier her fra 1860, og statuene av blant andre Karl Johan og Henrik Wergeland er blitt til her.