Til fremme af Hammersborg-reguleringen

foreslaaes nybygning ovenfor Sagene for de 30-40 familier, som vil blive husvilde ved reguleringens gjennemførelse.

Aftenposten, 21.12. 1922: Gjennemførelsen af Hammersborg-reguleringen har, som bekjendt, været hindret af bebyggelsen, – man kunde ikke komme til med sprængningsarbeidene, saa længe der stod beboede huse iveien.

De huse, som maa rives for skjæringsgadens skyld og for terrænets ryddigjørelse i det hele, er Bjerggaden nr. 2, Hammersborg Torv nr. 1, Øvre Hammersborggade 3 og 7, Nedre Hammersborggade 1 og 3 samt Kanten 13. Alle disse huse, som har ca. 25 leiligheder, eies af kommunen. De er gamle og brøstfældige. Videre maa rives Hospitalsgaden 12, 14 og 16, hvor der bor 6 familier. Ogsaa disse huse er af kommunen kjøbt til nedrivning.

30 a 40 familier vil saaledes blive husvilde, ved at Hammersborgreguleringen med den store skjæringsgade fremmes, – en regulering af den største betydning, ikke bare for strøget, men for hele byen.

For at man nu for alvor kan komme i gang med dette arbeide har medlem af arbeidsledighedskomiteen, bestyrer Sverre Iversen, foreslaaet, at der gaaes til nybygning for de familier, som maa flytte væk fra Hammersborg.

Han har fremlagt planer for en bebyggelse af et kommunen tilhørende areal ovenfor Sagene, Drøbakgaden 5 og Mogaden 3, – tegninger er udarbeidet af arkitekterne Backer og Øvergaard. Byggeprojektet omfatter mellem 40 og 50 leiligheder. Det forudsættes at være færdig til næste høst, saa Hammersborg-terrænet til næste vinter er fuldt klar til sprængningsarbeidenes forsættelse og til Hammersborg-reguleringens gjenemførelse for øvrig. Arbeidet foreslaaes udført af private entreprenører, og foreslaaes ledet af en speciel byggekomité.

Arbeidsledighedskomiteens flertal, d’hrr. Meinich og Iversen, slutter sig til forslaget, og foreslaar opnævnt en komité bestaaende af de’hrr. forsorgsborgermesteren, leiegaardsbestyreren, boligdirektøren, samt 1 repræsentant for Hammersborg-komiteen og arbeidsledighedskomiteen.

[…]

Sagen forelaa i formandskabet igaaraftes. Den blev sendt finansudvalget. Efter et foreløpig overslag vil husbygningen for Hammersborgs nuværende beboere alt i alt komme paa vel 730,000 kroner.

Hammersborg torg 1 og Øvre Hammersborggate 7 sto for fall i 1922.