Fra Rodeløkken til Rue de la Paix

Rue de la Paix sett fra Place de l'Opera. Freias nye utsalg er markert med et kryss midt i bildet.

Morgenbladet, 22.6. 1922: Freia chocoladefabrik har i disse dage dannet et fransk aktieselskab: «Societé anonyme des Chocolats Freia». Dette selskab har leiet lokale paa hjørnet af Rue de la Paix og Rue des Petits Champs. Formaalet er at sælge chocoladevarer fra «Freia» og fra «Freia»s andre datterselskaber: «Marabu» i Stockholm og «Haukeli» i Kjøbenhavn.

Rue de la Paix er, som bekjendt, en af verdens mest fashionabe gader, – skulde man nævne de fineste butikgader maatte det blive Rue de la Paix sammen med Bond Street, London, Unter den Linden, Berlin, Fifth avenue, New York.

Her kappes de fremste forretninger og fabriker med internationale navne om paa bedste maade at tilfredsstille det mest kræsne publikum. Og her skal altsaa nu «Freia» optage konkurrencen med verdens første chokoladefabriker, – med Schweiz’, Amerikas og andre landes.

I Sverige som i Danmark er der fabriker, som har sat sig internationale maal, og som har butiker saavel i Paris som i London. Det er glædelig, at norsk industri søger ind paa de samme veie, – ikke viger tilbage for at optage konkurrencen, hvor den er mest koncentreret, men hvor samtidig indarbeidelsen af produkterne vil have den største betydning for hjemlandets eksportmuligheder den hele verden over.

Efterhvert som det indenlandske marked bliver indskrænket som følge af de daarlige tider og den voldsomme beskatning, gjælder det, at norsk industri finder marked udenlands. Kun derigjennem kan den i de fleste tilfælde befæste sin stilling og holde sig paa lige fod med de store landes industrier.

Red: Freias butikk i Paris varte til 1925, da måtte den legges ned igjen.