Veichefen anbefaler, at der nu tages fat paa arbeidet med den nye Ankerbro.

Ankerbrua i 1939. A.B. Wilse, Oslo museum

Aftenposten, 4.5. 1922: Veichefen, hr. Roshauw, har i sin udtalelse til magistraten angaaende den nye Ankerbro anbefalet, at der hurtigst mulig tages fat paa dette broarbeide til afløsning af den nuværende brøstfældige træbro. Arkitekt Bredo Greves ovenstaaende præmierede konkurrenceudkast foreslaaes væsentlig uforandret, kun er de to sidespænd gjort noget større for at skaffe mere lys og luft. Det hele arbeide, iberegnet provisorisk træbro under byggetiden, er anslaaet til 850,000 kroner. Fundamenteringen maa 13-15 meter ned for at naa fast fjeld. Arbeidet vil tage to aar.