Dagens begivenhed.

Den nye telefonkatalog.

Det var nok denne katalogen fra 1916 journalisten savnet. (Nordlandsmuseet)

Aftenposten, 2.12. 1921: I disse dage sendes der rundt til de tusen hjem en tyk bog, som man ved nærmere eftersyn gjenkjender som telefonkatalogen. Men den fremtræder i en ganske ny skikkelse – om det er en ny og forbedret kan der ganske sikkert tvistes om. Først og fremst er Brynjulf Larsons vignet sløifet, i dens sted er der kommet følgende advarsler:

1. De fleste nummer er forandret. Alle er nu femsifret, brug derfor katalogen og stol ikke paa hukommelsen.

og

2. Læs anvisningerne for opringning fra de automatiske apparater side I-III foran i katalogen – og fra de gamle apparater side III-IV og følg disse nøiagtig.

Dette er katalogens kunstneriske udsmykning, som jo maa siges at være enkel. Og ellers har den vordende automatiske telefon ganske revolutioneret byens mest benyttede litterære værk. Det udskaarne sidealfabet er forsvundet – ganske borte. Hvorfor? Jo, for at give plads for en anvisning til abonnenterne angaaende brugen af de automatiske. En rekke gamle telefonnummere er ligeledes forsvundet, og alle de mennesker man kjender og pleier at ringe til, har faaet nye nummere. Selv de mennesker, som har det gamle nummer, har faaet nye – og det lyder merkelig, men det er sandt. Der findes nemlig udelukkende femsifrede tal i katalogen – paa grund af den automatiske telefon. Har man tidligere havt 3182, har man nu 33.182, har man tidligere havt 2244, har man nu 42.244 osv. i det uendelige. Desuden har man faaet en ny station – tidligere var det Central A B og Briskeby; nu maa man ogsaa bede om Frogner.

En anden ting man fæster sig ved, er at alle telefoner, som er tilknyttet rigstelefonstationen i omegnen af Kristiania, er udskilt. Disse nummer findes i et særskilt tillæg paa grønt papir.

Den nye katalog er altsaa fuld af overraskelser. Man maa sikkerlig benytte mange og lange dage før man bliver fortrolig med den. Og man har god tid til at studere den – den maa nemlig ikke tages i brug, før den automatiske ventral Frogner indvies. Man da maa man ogsaa hurtigst mulig kaste den gamle katalog og benytte den nye – man regner nemlig med at ca fire femtedele af abonnenterne har forandret nummer.

Hvad tykkelsen angaar, er katalogen ikke nævneværdig forandret – den gamle var paa 502 sider, den nye er paa 536.

Dette er de ovennævnte ting man fæster sig ved, naar man hurtig blader igjenem – senere vil man utvilsomt opdage mange andre omvæltninger. Det eneste gode er, at Hauk Aabel nu som før staar først. Men ak – han har skiftet nummer. Tidligere havde han Slemdal 80 – nu har han Slemdal 68080. Verden gjøres tungvindt.