En brutal utkastelsesaffære i «Graabeingaardene».

Et trøstesløst bolignødsbillede.

Lakkegata 71-75 i 1920. Foto A.B Wilse, Oslo Museum.

Social-Demokraten, 17.8. 1921: De berygtede Graabeingaarde er igjen blit skuepladsen for en boligtragedie, idet en familie paa fem medlemmer søkes kastet ut og sat paa gaten. Vedkommende familie har i 3 aar bodd i en halv leilighet i Lakkegaten 75. Den hadde da leiet leiligheten, to værelser og kjøkken, sammen med en anden familie. For at bestyreren skulde slippe at ha flere kontrakter for en og samme leilighet, blev der bare opsat en og uheldigvis med den anden leier. Den daværende bestyrer lovet imidlertid, t vedkommende familie ikke skulde bli kastet ut, hvis den som hadde kontrakten flyttet. Formelt blev altsaa vedkommende familiefremleier, men i realiteten var begge familier sammen om leiligheten.

I slutten av juni iaar reiste saa den anden leieboer til Amerika, og nu fandt den nye bestyrer av gaarden for godt at leie ut hele leiligheten til helt nye folk, paa trods av den tidligere bestyrers skriftlige løfte. Den nye bestyrer søkte først en tid forgjæves at faldby den «ledige» leilighet, men de som fik tilbud om det vilde ikke være med paa at gjøre den forfulgte familie husvild. Den fjerde leiligheten blev tilbudt hadde imidlertid ikke en saa øm samvittighet, og han tok mot tilbudet paa trods av, at han selv hadde en anden leilighet. Foreløpig har han flyttet ind i det ledige værelse og har ogsaa tat hele kjøkkenet i besiddelse. Den familie, som skulde ut, er saaledes blit helt utestængt fra kjøkkenet, saa den maa koke sin mat hos andre i komplekset og hente vand i en av de andre leilgheterne, hvor menneskene er mere barmhjertig og solidariske.

Den nuværende bestyrer, som har sat forfølgelserne i scene, har ikke villet eller kunnet opgi nogen grund for utkastelsen. Han vil ha dem ut, men har intet saklig grundlag, da leien hele tiden er betalt i ret tid og familien ellers altid har optraadt korrekt. Han har været bestyrer av gaarden ca. 1 aar, og ved sit virke vundet alles uvilje. Det kan vær værd at merke sig denne arbeideræter. Han heter A. Marthinsen og er ansat ved fiskecentralen.

Den forfulgte familie, som bestaar av mand, kone, to konfirmerte og et ukonfirmert barn, har flere ganger hat besøk av fogdens folk og har nu faat besked om, at de vil bli utkastet førstkommende torsdag. De har da intet sted at gaa hen utenom politikamrets husvildearrest. Der blev nok for en tid siden tilbudt dem et litet kammer, stort nok til at rumme en seng og et bord, men ogsaa dette er nu optat. Hvad vilde det også været for en saa stor familie?

Kompleksets eier er ogsaa underrettet om saken, men det er vel ikke at vente, at han vil gjøre noget for sine leieboere. Han overlater vel det hele til den ilde likte bestyrers forgodtbefindende og de «retfærdige» myndigheter.