Frihavnen.

Planen færdig fra kommissionens haand i næste uge.

Aftenposten, 16.6. 1921: Den kongelige frihavnskommission, formand ekspeditionschef Hektoen, lægger i disse dage sidste haand paa sin indstilling, – i næste uge vil planen med omkostningsoverslag foreligge fuldt færdig.

For Kristianias vedkommende gaar den jo, som før nævnt, ud paa frihavnsanlæg ved Lindøen – Nakholmen, med broforbindelser mellem Vippetangen og Hovedøen og mellem Hovedøen og Lindøen, saa sterke, at baade jernbanespor og sporvei kan føres over dem. Over Hovedøen tænkes forbindelsen lagt i tunnel under dens østlige høidedrag.

Værdien af Hovedøen, Lindøen og Nakholmen er ved skjøn anslaaet at ville stige fra vel 2½ til over 16¾ million kroner ved frihavnsanlægget.

Det er meningen, at Staten, kommunen og et privat frihavnsselskab skal gaa sammen om at virkeliggjøre tanken om en frihavn.