Skal Nationalteatret ogsaa bli operascene?

Filharmoniske foreslaar et intimt samarbeid.

(Foto: Andreas Wilse 1907, Oslo museum)

Dagbladet, 26.1. 1921: Som vi tidligere har meddelt ser det ut til at den planlagte sammenslutning melem Opera Comique og Filharmoniske Selskap og Den norske opera gaar i vasken. Filharmoniske har funnet direktor Singers betingelser uantagelige og har i stedet rettet et tilbud til Nationalteatret. I forslaget heter det blant annet:

I den almindelige opinion er kravet paa operaopførelser temmelig sterkt og nu da Opera Comique sies aa ville innstille sin virksomhet, vil vaar hovedstad helt bli uten operaopførelser, hvis der ikke kan finnes et arangement, hvrved Nationalteatret avgav plass for saadanne.

Filharmoniske selskap tilbyr sig derfor aa stille til Nationalteatrets disposisjon, i sesongens samtlige dager med undtagelse av mandagene, et orkester paa 15 til 25 mann med passende sammensetning.

I løpet av sesongen benytter Nationalteatret Filharmoniske selskaps samlede orkester til operaopførelser mot et hnorar av 1000 kr. pr. aften pluss 5 pct. av bruttoinntekten. Det er da forutsetningen, at der blir gitt minst 30 operaaftener.

Nationalteatret betaler dessuten til Filharmoniske selskap et aarlig honorar av 150 000 kroner.

Man antar, at Nationalteatret kan paaregne et tilskudd fra «Komiteen for den norske opera» av 1000 pr. operaaften inntil et samlet beløpi i sesnogen av kr. 40 000.

Forsaavidt et saadant arrangement kan etableres, akter Filharmoniske selskap aa avholde abonnementskonserter hverannen mandag med tilsvarende offentlig generalprøve søndag middag samt de øvrige mandage i sesongen aa anvende orkesteret til ekstrakonserter dessuten anvendes orkestret som hittil til populærkonserter hver søndag eftermiddag og hver lørdag aften samt til skolekonserter.

Saken vil efter all sannsynlighet bli behandlet paa Nationalteatrets styremøte fredag. Ennu har teatret intet standpunkt tatt til forslaget.

Fortsettelse følger!