Interessant bok om Heftye-slekten

Rolf Erik Heftye har skrevet og redigert en interessant bok om Heftyeslekten. Boka bygger på mange års arbeid med å kartlegge familien, dokumentert på nettstedet heftyeslekten.no – men i boka får vi også stoff om denne sentrale hovedstadsfamiliens ulike medlemmer og deres virke. Den mest kjente av dem – Thomas Heftye (1822-1886) vies rimeligvis mye plass, men mange andre i familien har spilt store og små roller i byens historie.

Ikke minst blir vi kjent med «Mor Heftye», hun som bygget opp den lille forretningen som fremdeles finnes i Kirkeristen (og som Oslohistorie tidligere har skrevet om), og hennes mann som reiste til New Zealand. Vi får også stifte bekjentskap med familiens «svarte får», eldstesønnen til den berømte Thomas, som ble plassert på Austrått i Trøndelag, der han ble herostratisk berømt etter å ha skutt og drept en forbipasserende nabo. En annen Thomas-sønn, også døpt Thomas, valgte heldigvis en annen vei og ble offiser, telegrafdirektør og forsvarsminister.

I tillegg til Rolf Erik Heftyes egne tekster har Karsten Alnæs, Henrik Askjer og Even Saugstad bidratt med artikler.

Mange driver med slektsforskning med større eller mindre nøyaktighet, men Rolf Erik Heftyes presisjonsnivå kommer til  uttrykk gjennom over 1000 fotnoter som igjen gir  nyttige spor til alle som har lyst til å forske videre.

Boka er på 130 sider og er trykket i A4-format. Den kan kjøpes direkte hos forfatteren for 300 kroner + frakt – via epostadresse rolf.erik.heftye@gmail.com